• Огъване

• Прахово боядисване

• Галванични покрития

(поцинковане, никелиране, хромиране)

• Заваряване и изработка на детайли за търговско оборудване